Skrivcoachning

Foto Katarina Persson

För många år sedan upptäckte jag hur roligt det var att läsa texter och fundera på hur de kunde utvecklas.

Så för att lära mig mer om skrivandet och hur jag kan hjälpa andra har jag gått olika kurser. Jag har till exempel en Fil. kand. examen i Svenska språket, inriktning textanalys och kommunkation.

Examen innehåller bland Litteraturvetenskap grund 30 hp, Barn- och ungdomslitteratur 30 hp, Intervju och samtalsmetodik 15 hp, samt kursen Skriva 15 hp.

Jag är även utbildad skrivpedagog vid Skurups folkhögskola och har gått Färnebo folkhögskolas Romanskrivarlinje 4 terminer.

Så sedan september 2019 arbetar jag som skrivcoach och lektör. Ta gärna en titt på min hemsida. Där finns skrivcoachning, första kapitel-analys och två olika lektörsläsningar. Vill du utveckla ditt skrivande på egen hand, kan du ta del av skrivarkursen Vägen till en välskriven roman!

http://www.helenaaskrivcoach.com

På facebook och instagram hittar du mig som @helenaaskrivcoach. Där finns skrivtips, erbjudanden och annat skrivrelaterat. 🙂

Lycka till med ditt skrivande!