Skrivcoach och lektör

Foto Katarina Persson

För många år sedan upptäckte jag hur roligt det var att läsa texter och fundera på hur de kunde utvecklas. Därför utbildade jag mig till skrivcoach och lektör. Ta gärna en titt på min hemsida. Där finns skrivcoachning, första kapitel-analys och tre olika lektörsläsningar. Vill du utveckla ditt skrivande på egen hand online, kan du ta del av skrivarkursen Vägen till en välskriven roman, eller kursen Gå i mål med din bok.

En del undrar varför man ska anlita en lektör/skrivcoach, och det finns ju flera orsaker. Det handlar ju ofta till sist om att få ihop ett bokmanus som är har en så stark handling och är så välskrivet att förlagen inte kan tacka nej till det. För genom att ta hjälp, lär du sig se din egen text bättre, du lär dig om skrivhantverket, och desto mer hjälp du tar tidigt, ju mindre hjälp behöver du senare.

Jag har fil. kand. examen i Svenska språket, inriktning textanalys och kommunikation. Examen innehåller bland Litteraturvetenskap grund 30 hp, Barn- och ungdomslitteratur 30 hp, Intervju och samtalsmetodik 15 hp, samt kursen Skriva 15 hp.

Jag är utbildad skrivpedagog vid Skurups folkhögskola och har gått Färnebo folkhögskolas Romanskrivarlinje 4 terminer, samt Österlens folkhögskolas manusskrivarkurs.

http://www.helenaaskrivcoach.com

På facebook och instagram hittar du mig som @helenaaskrivcoach. Där finns skrivtips, erbjudanden och annat skrivrelaterat. 🙂

Lycka till med ditt skrivande!