Om att skriva

Språklig maktutövning

Brev som skrivs med ett byråkratiskt myndighetsspråk fastän innehållet riktas till personer som inte har svenska som modersmål, eller som nyss lärt sig grunderna i det svenska språket… Onödigt, eller vad?!

Lägg då till att varken jag eller kollegan till mig riktigt förstod beslutet som klienten fått skickat till sig. Om det nu är så att ett bistånd upphör, skriv det då så att åtminstone vi som kunnat svenska sedan barnsben begriper men även vi kliade oss i huvudet och undrade vad de två meningarna egentligen betydde.

Att myndigheter som socialtjänsten ska arbeta med att skriva tydliga och lättbegripliga beslut utan att för den sakens skull sänka sig till ett förenklat barnspråk borde vara en självklarhet i dagens samhälle. Och många myndigheter arbetar med att förbättra sina byråkratiska mallar där språket är ett maktmedel, men ännu tycks vägen vara rätt lång innan det målet nås.