Om att leva, Om att skriva

Flyende tankar försvinnande ord

Tankar som flyr och ord som försvinner. Det händer oss alla tror jag och en tanke kom. Om vikten av att vara i balans. För att skriva. Uttrycka sig. Komma framåt. Hur viktigt det är. Med balansen. Jag tänkte på känslan av tomhet som uppkommer när en ska greppa en tanke och det ord som tanken bars av och ordet har försvunnit. Kvar finns en tanke utan innehåll.

Som när en sträcker sig efter pennan för att skriva ner det en tänkte – för en vet, att om en inte skriver ner tankens ord försvinner det – och när en sätter pennan mot pappret finns inte längre ordet kvar. Kvar finns endast en tanke fylld av ett tomrum som sekunden innan innehöll något viktigt. Något som behövde skrivas ned. Och nu är det borta.

Att skriva (och tänka och tala) när huvudet är fullt av tankar som flyr är inte det enklaste. Jag väntar och avvaktar. Söker balans. Och hoppas att orden vill stanna. Stanna hos mig. Och bli ett med pennan och pappret.

solenbakommoln