Skrivtips

Skrivtips 7 – Gestalta en känsla

Idag presenterar jag en skrivövning som handlar om att gestalta. På engelska kallas det show, don´t tell – ett begrepp fler tycks vara bekanta med än gestaltning när detta diskuterats i klassrum. Det som ska gestaltas är känslor. Kan ju vara idé att utgå från fyra baskänslor. Glädje, rädsla, ilska och sorg (Gris!)

Tanken med övningen är att gestalta hur någon känner sig utan att skriva att hon eller han är rädd eller känner rädsla. Vad händer i kroppen när man känner sig rädd, hur beter man sig, hurdant blir kroppsspråket och vad säger man. Hur säger man det?

Utgå från både första perspektiv, dvs jag, och från tredje persons perspektiv, dvs hon eller han.

Är det för lite med bara fyra känslolägen? Ös då på med alla andra du kommer på. Lycka till!