Böcker

Vi har ju hemligheter i den här familjen – Therése Eriksson

vi-har-ju-hemligheter-i-den-har-familjen erikssonJag läser sällan självbiografier, men Therése Erikssons Vi har ju hemligheter i den här familjen från 2009 är ett undantag. Hon beskriver med ett rakt och tydligt språk hur det var att växa upp med en alkoholmissbrukande och psykiskt sjuk mamma.

Det är ibland tungt att läsa om hur Therése tar hand om sin mamma som ramlar och slår sig illa i hemmet för att hon druckit, eller att hon är okontaktbar och inte lämnar sängen när hon är deprimerad. Therése fixar jular som om inget är fel, går igenom mammans maniskt inslagna paket för att sortera bort skräp som plockats hem från gatan och ställer upp, om och om igen för att mamman ska ha det bra, för att pappa ska slippa ta för mycket. Men att ta ansvar för allt och alla inser hon inte är hennes uppgift. Tack och lov.

Therése Eriksson tog emot hjälp, för att hon skulle ha det bra. Hon hade kontakt med två kuratorer, gick i stödgrupp och pratade med sina närmsta vänner. De lyssnade, vilket var det hon behövde mest, att någon orkade ta emot hennes svåra berättelser. Och det tänkte Therése var viktigast av allt, så på gymnasiet kom hon och en vän på att de skulle vilja stötta andra som hade det som likadant. Sagt och gjort – eller ja, inte riktigt så enkelt – men med tiden startade de den ideella föreningen Maskrobsbarn så att några av alla barn som växer upp i hem där missbruk och psykiskt sjukdom är vardag, skulle få stöd.

Vi har ju hemligheter i den här familjen kan så klart läsas av vem som helst, men om man arbetar inom t.ex. skola, vård, socialt arbete o.dyl. där man träffar vuxna och barn blir Therése tydliga berättelse än viktigare för att man ska förstå hur det kan vara för några av de barn som lever i familjer där det finns missbruk och psykisk sjukdom.

Studie från 2013 antal barn som bl.a. har föräldrar med missbruk:

  • Närmare åtta procent av barnen som föddes i Sverige 1987-89 hade innan sin artonårsdag upplevt att minst en förälder vårdats inneliggande på sjukhus på grund av psykisk sjukdom och/eller missbruk av alkohol eller narkotika under barndomen.
  • Psykisk ohälsa hos för­äldrar som inte är så allvarlig att den leder till sjukhusvård är relativt vanligt. Som exempel använder närmare elva procent av mödrarna och 5,5 procent av fäderna ett antidepressivt läkemedel.
  • Missbruk, sjukdom och dödsfall hos föräldrar drabbar framförallt barn som befinner sig i en utsatt social position i det svenska samhället.