Om att leva, Om att skriva

Fängslade författares dag

Debutantbloggen idag, skriver att det är Fängslade författares dag.

Vi har det så fantastiskt bra, vi här i Sverige, med friheten att uttrycka åsikter och funderingar, granska, ifrågasätta, visa upp, peka på, undersöka, kritisera, skapa medvetenhet, försöka förändra…

Det ska vi vara oändligt glada och tacksamma för. Ägna en tanke åt de författare, journalister eller bloggare som inte kan, som har förlorat sin frihet, sina liv, för detta. Vad kan vi göra?

Min insats idag blir en påminnelse om dagen.